Giới thiệu Đại Việt Group

Trong nền kinh tế số, tri thức được coi là tài sản quý báu của mỗi cá nhân, tổ chức. Tri thức được con người xây dựng và hoàn thiện thông qua quá trình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm cuộc sống.

Được ra đời và xây dựng bởi đội ngũ Giảng viên, nhà khoa học từ các trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước,…Trung tâm đào tạo Đại Việt tự hòa là một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chúng tôi cung cấp những khóa học ưu việt được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Quản trị, Ngôn ngữ,…thông qua những kiến thức quý báu mà đội ngũ chuyên gia chia sẻ, học viên được tiếp cận và hoàn thiện năng lực tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất.

Đội ngũ giảng viên tinh hoa, chương trình đào tạo khoa học, phong cách tổ chức chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ góp phần: bồi dưỡng nhân tài, hoàn thiện nhân tâm, xây dựng nhân cách cho quý học viên và tổi chức.

Xem thêm

Khóa học nổi bật

 

CEO quản trị 4.0 – Giám đốc điều hành

Chương trình chuyển gia 4.0

Học online: 60 Ngày

Học online: 2,5 Ngày

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng. Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

 

 

CEO quản trị 4.0 – Giám đốc điều hành

Chương trình chuyển gia 4.0

Học online: 60 Ngày

Học online: 2,5 Ngày

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng. Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

 

 

CEO quản trị 4.0 – Giám đốc điều hành

Chương trình chuyển gia 4.0

Học online: 60 Ngày

Học online: 2,5 Ngày

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng. Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

 

 

CEO quản trị 4.0 – Giám đốc điều hành

Chương trình chuyển gia 4.0

Học online: 60 Ngày

Học online: 2,5 Ngày

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng. Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

 

 

CEO quản trị 4.0 – Giám đốc điều hành

Chương trình chuyển gia 4.0

Học online: 60 Ngày

Học online: 2,5 Ngày

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng. Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

 

 

CEO quản trị 4.0 – Giám đốc điều hành

Chương trình chuyển gia 4.0

Học online: 60 Ngày

Học online: 2,5 Ngày

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng. Sửa chữa sau áp dụng (01 ngày)

 

Đối tác của chúng tôi

Đội ngũ giảng viên

Nhận xét của học viên

Anh Nguyễn Tuấn Tú

CEO TuArt Weeding

“Nếu là các CEO thì nên học một chút về đạo phật và tìm hiểu sâu về đạo phật để áp dụng trong kinh doanh. Được sự chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn bạn…

Anh Nguyễn Tuấn Tú

CEO TuArt Weeding

“Nếu là các CEO thì nên học một chút về đạo phật và tìm hiểu sâu về đạo phật để áp dụng trong kinh doanh. Được sự chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn bạn…

Anh Nguyễn Tuấn Tú

CEO TuArt Weeding

“Nếu là các CEO thì nên học một chút về đạo phật và tìm hiểu sâu về đạo phật để áp dụng trong kinh doanh. Được sự chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn bạn…

Anh Nguyễn Tuấn Tú

CEO TuArt Weeding

“Nếu là các CEO thì nên học một chút về đạo phật và tìm hiểu sâu về đạo phật để áp dụng trong kinh doanh. Được sự chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn bạn…

Anh Nguyễn Tuấn Tú

CEO TuArt Weeding

“Nếu là các CEO thì nên học một chút về đạo phật và tìm hiểu sâu về đạo phật để áp dụng trong kinh doanh. Được sự chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn bạn…

Anh Nguyễn Tuấn Tú

CEO TuArt Weeding

“Nếu là các CEO thì nên học một chút về đạo phật và tìm hiểu sâu về đạo phật để áp dụng trong kinh doanh. Được sự chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn bạn…

Tin tức nổi bật

term papers for sale